Zmluvy

Číslo
Dodávateľ
Predmet
Suma
Súbor
1. BIO TRADE & TRANS, s.r.o. Nehnuteľnosť 7€ / 1m zmluva
2. Ing. Martina Chválna Pozemok 11 266,23€ zmluva
3. Marta Kúdelová Pozemok 10,56€ zmluva
4. ZSE Distribúcia, a.s. Pozemok - € zmluva
5. ZSE Distribúcia, a.s. Pozemok - € zmluva
6. TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov - € zmluva
7. ZSE Distribúcia, a.s. Rozšírenie siete - € zmluva
8. SPP - distribúcia, a.s. Nájom 139,6€/rok zmluva
9. STAVOKOMPLET, spoločnosť s.r.o. Nájom 12€/rok zmluva
10. STAVOKOMPLET, spoločnosť s.r.o. Nadstavba MŠ - € zmluva
11. ZSE Distribúcia, a.s. Zriadenie vecných bremien - € zmluva
12. TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programov 180€ zmluva
13. EMB Projekt s.r.o. Spracovanie programu odpadoveho hospodárstva 150€ zmluva
14. STAVOKOMPLET, spoločnosť s.r.o. Dodatok č.1 41 683,78€ zmluva
15. Metodicko-pedagogické centrum Účasť na projekte č.22094/26120130025 - € zmluva
16. Ing. Peter Popelka, Ladislav Prochádzka Pozemok 620€, 238€ zmluva
17. Ivana Heráková Nájom - € zmluva
18. ZSE Distribúcia, a.s. - € zmluva
19. ZSE Distribúcia, a.s. Kultúrna miestnosť - € zmluva
20. CNS, s.r.o. parcela č. 350 - € zmluva
21. Podielniecké Družstvo Považany Údržba 20€/hod. zmluva
22. Pohrebná služba - Morte Pohrebné služby - € zmluva
23. ZSE Energia, a.s. Odberné miesto, Potvorice 88 - € zmluva
24. ZSE Energia, a.s. Odberné miesto, Potvorice 88 - € zmluva
25. Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA IT služby 16,60€/hod. zmluva
26. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodovodná prípojka - € zmluva
27. Slovak Telekom, a.s. Zmena programu služieb - € zmluva
28. Slovak Telekom, a.s. Zmena účastníka zmluvy - € zmluva
29. ZSE Distribúcia, a.s. Rozšírenie siete NNK - € zmluva
30. Big Carp Baits Slovakia, s.r.o. Nájom 350€ zmluva
31. ZSE Distribúcia, a.s. Rozšírenie siete NNK - € zmluva
32. Ľudovít Nosko - BTS PZS 10€/3 mes. zmluva
33. JLM CONSULTING, s.r.o. Vybudovanie cestnej komunikácie 1000€ zmluva
34. René Jokerle Nájom bytu 43,60€ zmluva
35. Úrad vlády SR Dotácia 40 000€ zmluva
36. Rudolf Jambor - R-CENTRUM Nájom 1 195€/rok zmluva
37. Alexandra Jamborová Nájom 670€/rok zmluva
38. Ing. Richard Tomík Verejné obstarávanie 1 200€/rok zmluva
39. Podielnické Družstvo "Považie" Považany Zimná údržba 20€/hod. zmluva
40. STAVOKOMPLET, spoločnosť s.r.o. Kúpna zmluva č.1/2015 - € zmluva
41. Visions Consulting, s.r.o. Mandátna zmluva 2 000€ zmluva
42. M.Cup s.r.o. Multifunkčné ihrisko 91 666,48€ zmluva
43. Kongregácia školských sestier de Notre Dame Dotácia 71,50€ zmluva
44. Marius Pedersen Dodatok k zmluve - € zmluva
45. STAVOKOMPLET, spoločnosť s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve - € zmluva
46. M.Cup s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve 88 006,32€ zmluva
47. ZSDIS Zriadenie vecných bremien - € zmluva
48. STAVOKOMPLET, spoločnosť s.r.o. Záložná zmluva č. 300/202/2016 - € zmluva
49. Štátny fond rozvoja bývania Zmluva o úvere 223 670€ zmluva
50. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Zmluva o poskytnutí dotácie 120 440€ zmluva