Zápisnica Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Potvorice
do obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Termín konania: 27.11.2010

V obci sa zistili tieto výsledky:

  Počet volebných obvodov
1
  Počet volebných okrskov
1
  Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania
1
  očet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
462
  Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
350
  Počet odovzdaných obálok
349
  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
334
  Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
7
  Počet zvolených poslancov
7
  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
344

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

  Ľubomír Majerník:
76
 
  Ľubomír Malo:
263
 
  Jozef Ukropec:
5
 
  Za starostu obce bol zvolený: Ľubomír Malo (Nezávislý kandidát)

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov
a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  Róbert Pomajbo Slovenská národná strana
200
  Daniel Kučík Slovenská národná strana
185
  Eva Kotlebová Slovenská národná strana
181
  Jaroslav Malo Slovenská národná strana
176
  Peter Barcík Slovenská národná strana
171
  Ján Verner SMER – sociálna demokracia
157
  Karol Luščík SMER – sociálna demokracia
124

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  Peter Šimor Slovenská národná strana
119
  Ivan Baláž Slovenská národná strana
118
  Libor Melicher Nová Demokracia
91
  Ján Sevald SMER – sociálna demokracia
75
  Miloslav Burget Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
66
  Slavomír Ondko Kresťansko demokratické hnutie
60
  Xénia Sedláková Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
55