Faktúry

1,2 ,3,4,5

Číslo
Dodávateľ
Predmet
Suma
Súbor
1
 COOP Jednota Trenčín  
192,72 € 
faktúra
2
 Poradca podnikateľa, s.r.o.  
1,23 € 
faktúra
3
 Spoločný úrad samosprávy n.o.  
395,00 € 
faktúra
4
 Marius Pedersen, a.s.  
116,92 € 
faktúra
5
 SOMI Trenčín, spol. s.r.o.  
106,80 € 
faktúra
6
 K.O.S.,s.r.o  
477,11  € 
faktúra
7
 RWE Gas Slovensko, s.r.o.  
751,00 € 
faktúra
8
 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  
38,26 € 
faktúra
9
 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  
167,89 € 
faktúra
10
 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.  
65,84 € 
faktúra
11
 ZSE Energia, a.s.  
11,55 € 
faktúra
12
 ZSE Energia, a.s.  
101,43 € 
faktúra
13
 ZSE Energia, a.s.  
157,51 € 
faktúra
14
 Slovak Telekom, a.s.  
39,57 € 
faktúra
15
 Slovak Telekom, a.s.  
38,88 € 
faktúra
16
 Spoločný úrad samosprávy n.o.  
-469,53 € 
faktúra
17
 SPP  
41,00 € 
faktúra
18
 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  
45,74 € 
faktúra
19
 Združenie ZPOZ  
20,04 € 
faktúra
20
 Združenie miest a obcí  
81,06 € 
faktúra