Zápisnica Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Potvorice
do obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Termín konania: 15.11.2014

V obci sa zistili tieto výsledky:

  Počet volebných obvodov
1
  Počet volebných okrskov
1
  Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania
1
  očet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
462
  Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
350
  Počet odovzdaných obálok
349
  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
334
  Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
7
  Počet zvolených poslancov
7
  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
323

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

  Peter Kučík:
127
 
  Ľubomír Malo:
196
 
  Za starostu obce bol zvolený: Ľubomír Malo (SMER – sociálna demokracia)

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov
a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  Róbert Pomajbo Slovenská národná strana
202
  Richard Bohovic Nezávislý kandidát
162
  Peter Kučík Nezávislý kandidát
152
  Peter Barcík Slovenská národná strana
151
  Juraj Majerník Kresťanskodemokratické hnutie
145
  Eva Kotlebová SMER – sociálna demokracia
143
  Ján Verner SMER – sociálna demokracia
134

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  Tomáš Malo, ING. SMER – sociálna demokracia
120
  Peter Šimor SMER – sociálna demokracia
112
  Ľubomíra Filipová, ING. Nezávislá kandidátka
110
  Dušan Gajdošík SMER – sociálna demokracia
103
  Peter Vatrt SMER – sociálna demokracia
80
  Peter Ondrášik Slovenská národná strana
74
  Lucia Páleníková Nezávislá kandidátka
62
  Pavol Pomajbo SMER – sociálna demokracia
55
  Slavomír Ondko Kresťanskodemokratické hnutie
52
  Eva Ukropcová Strana Demokratického Slovenska
62